Hoe logopedie opstarten?

logopedische praktijk

Adres:

Trapje-op logopedische praktijk

Doggenhoutstraat 22E

2520 Ranst

Telefoon

0494 82 41 52 (Nicky)

0470 39 16 19 (Jolien)

0478 78 83 24 (Isabeau)

0477 04 66 83 (Lore)

E-mail

info@trapje-op.be

nicky@trapje-op.be

jolien@trapje-op.be

isabeau@trapje-op.be

lore@trapje-op.be

HOE LOGOPEDIE opstarten?

De aanvraag voor logopedie omvat een hoop administratie. Het vergemakkelijkt de aanvraagprocedure indien jullie reeds van enkele zaken op de hoogte zijn.

In totaal 5 documenten moeten bezorgd worden aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit, maximum 60 dagen na het voorschrift van het onderzoek:


  1. Voorschrift van de geneesheerspecialist voor het opmaken van het logopedisch bilan. Gelieve dit mee te brengen wanneer u op onderzoek komt.
  2. Logopedisch bilan (verslag), gedateerd na het voorschrift van de geneesheerspecialist. Dit bilan wordt door ons opgemaakt binnen de 14 dagen na het onderzoek.
  3. Voorschrift van de geneesheerspecialist voor het uitvoeren van de logopedische therapie. U gaat met het bilan naar dezelfde arts die het voorschrift voor het bilan schreef. Deze arts zal op basis van dit verslag het voorschrift voor de therapie uitschrijven.
  4. Aanvraagformulier logopedie (Dit document maakt de logopedist samen met u in orde de eerste therapiebeurt)
  5. Aanvraagformulier voor tussenkomst in de logopedie (Wordt eveneens de eerste therapiebeurt in orde gebracht).


Wanneer u op onderzoek komt, brengt u naast het voorschrift van de specialist ook best al het volgende mee:

  • 3 klevertjes van de mutualiteit (van het kind)
  • Resultaten van eventueel eerder onderzoek


Wanneer deze 5 documenten correct op de mutualiteit aankomen, en de achterstand op leergebied is voldoende, ontvangt u enkele weken (maximum 3 maanden) na het indienen thuis een goedkeuring van de mutualiteit. Op basis van deze gegevens kunnen wij de getuigschriften voor tussenkomst uitschrijven. Het is niet mogelijk om getuigschriften uit te schrijven zonder deze goedkeuring.


Vanaf 1 januari 2013 zijn behandelingen van 1 uur enkel nog toegestaan voor kinderen ouder dan 10 jaar. Kinderen onder de 10 jaar mogen per half uur komen, tot maximum 3 keer per week.