stotteren

logopedische praktijk

Adres:

Trapje-op logopedische praktijk

Doggenhoutstraat 22E

2520 Ranst

Telefoon

0494 82 41 52 (Nicky)

0470 39 16 19 (Jolien)

0478 78 83 24 (Isabeau)

0477 04 66 83 (Lore)

E-mail

info@trapje-op.be

nicky@trapje-op.be

jolien@trapje-op.be

isabeau@trapje-op.be

lore@trapje-op.be


Stotteren

 'Stotteren is en verstoring in het ritme van de spraak waarbij de spreker precies weet wat hij/zij wil zeggen, maar dat op dat moment niet kan vanwege onwillekeurige - stille en hoorbare - herhalingen en verlengingen van spraakklanken' (Janssen, 1997).

 Dit is niet het enige waar mensen die stotteren last van hebben.Vaak schamen zij zich voor hun spreken en zijn de emotionele gevolgen groot. De persoon die stottert gaat dan allerlei gedragingen stellen om toch maar niet te stotteren.We kunnen stotteren onderverdelen in primaire en secundaire kenmerken. De primaire kenmerken zijn•             snelle en meervoudige klank- en/of syllabeherhalingen

bv. de k-k-k-k-kat, bo-bo-bo-boterham•             snelle en meerdere herhalingen van éénlettegrepige woorden

bv. de de de de meester•             snelle en meervoudige tussenwerpsels

bv. hij eh eh eh eh is•             klankverlengingen

bv. dat is mmmmmmmooi, het is vvvvvvvvuil•             blokkades met hoorbare en zichtbare spanning

bv. ik b-pauze-buig De secundaire kenmerken zijn de gedragingen die deze personen stellen in een poging tegen de primaire stotterkenmerken te vechten of er van weg te vluchten en kunnen zijn:•             spreken op inademing of op residuele lucht

•             bewegingen in het aangezicht zoals het opensperren van de ogen of het verwijden van de neusvleugels

•             bewegingen met de ledematen

•             kuchen, keel schrapen

•             gebruiken van omschrijvingen

•             zich terugtrekken uit sociale interacties,....We maken hier verder nog een onderscheid tussen vertraagde spraak-en taalontwikkelingsproblemen enerzijds en ontwikkelingsdysfasie anderzijds.