taalproblemen

logopedische praktijk

Adres:

Trapje-op logopedische praktijk

Doggenhoutstraat 22E

2520 Ranst

Telefoon

0494 82 41 52 (Nicky)

0470 39 16 19 (Jolien)

0478 78 83 24 (Isabeau)

0477 04 66 83 (Lore)

E-mail

info@trapje-op.be

nicky@trapje-op.be

jolien@trapje-op.be

isabeau@trapje-op.be

lore@trapje-op.be

Taalproblemen

 


De taalontwikkeling komt tot stand door een wisselwerking tussen een aangeboren vermogen en het aanbod van taal uit de omgeving.

Het taalvermogen beïnvloedt de taalontwikkeling, maar het omgekeerde geldt niet. We kunnen talige vermogens grotendeels indelen in taalbegrip en taalproductie. Naast deze indeling zijn er nog 3 componenten:


•             taalvorm (klankleer, woordvormen, zinsbouw)

•             taalinhoud (begrijpen, woordenschat, letterlijk/figuurlijk,..)

•             taalgebruik (non-verbaal, verbaal, communicatieve intenties)

 

Ongeveer 5 à 10 procent van de schoolgaande kinderen heeft moeilijkheden met de spraak- en taalontwikkeling. Bij een verminderd taalaanbod vanuit de omgeving of problemen met andere ontwikkelingsdomeinen (gehoor, verstandelijke beperking,..) spreken we van secundaire spraak-en taalontwikkelingsproblemen. Wanneer er geen verklaring te vinden is in een minder goed taalaanbod of vanuit problemen in andere domeinen van de ontwikkeling, dan spreken we van een primair spraak-en taalontwikkelingsprobleem.

We maken hier verder nog een onderscheid tussen vertraagde spraak-en taalontwikkelingsproblemen enerzijds en ontwikkelingsdysfasie anderzijds.