Waar kunnen we bij helpen?

logopedische praktijk

Adres:

Trapje-op logopedische praktijk

Doggenhoutstraat 22E

2520 Ranst

Telefoon

0494 82 41 52 (Nicky)

0470 39 16 19 (Jolien)

0478 78 83 24 (Isabeau)

0477 04 66 83 (Lore)

E-mail

info@trapje-op.be

nicky@trapje-op.be

jolien@trapje-op.be

isabeau@trapje-op.be

lore@trapje-op.be


LeerstoornissenWe spreken van een leerstoornis als er geen aanwijsbare problemen zijn op vlak van intelligentie, gehoor, zicht of gedrag maar toch hardnekkige problemen met lezen, schrijven of rekenen.


Met hardnekkig bedoelen we dat de problemen zich ook na 6 maanden therapie nog voordoen en de evolutie beneden de verwachting ligt. Extra ondersteuning op school biedt onvoldoende soelaas.


Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat erfelijke factoren een rol spelen, net als factoren in de prenatale ontwikkeling.

De hersenen zijn een complexe structuur met vele verbindingen. Een leerstoornis kan zich bij elk kind anders uiten naargelang de onderliggende processen en/of structuren die verstoord zijn. Dit betekent dat ook de hulp die we aanbieden aangepast

moet worden aan het kind.


Vaak is er ook sprake van een samengaan van een leerstoornis met een ander probleem (aandacht, motoriek,..).