articulatie en afwijkende mondgewoonten

logopedische praktijk

Adres:

Trapje-op logopedische praktijk

Doggenhoutstraat 22E

2520 Ranst

Telefoon

0494 82 41 52 (Nicky)

0470 39 16 19 (Jolien)

0478 78 83 24 (Isabeau)

0477 04 66 83 (Lore)

E-mail

info@trapje-op.be

nicky@trapje-op.be

jolien@trapje-op.be

isabeau@trapje-op.be

lore@trapje-op.be

 Articulatie


Soms hebben kinderen het moeilijk met het correct uitspreken van bepaalde spraakklanken. Dit kan zich op 2 manieren uiten:

 •             Het kind kan de spraakklank motorisch niet correct vormen en vervangt deze consequent door een andere klank of de klank klinkt vervormd. Dit is een fonetisch articulatieprobleem. Vaak zijn de problemen slissen of lispelen (zie onder bij afwijkende mondgewoonten) of moeilijkheden met het correct uitspreken van de /r/.


 

•             Bij een fonologische articulatiestoornis spreekt het kind opmerkelijk minder verstaanbaar dan leeftijdsgenootjes. Er is dan sprake van een inconsistent foutenpatroon. 'Vereenvoudigingsprocessen' in de spraak zijn normaal tot een bepaalde leeftijd. Kinderen met een fonologische articulatiestoornis blijven deze processen langer toepassen, tot op de leeftijd waarop leeftijdsgenootjes dat niet meer doen. Vaak gaan fonologische problemen ook samen met een verminderde taalvaardigheid, maar dit is geen voorwaarde.Voorbeelden van fonologische processen:

•             t - k verwisseling (bv. zat in plaats van zak)

•             weglaten van medeklinkers (bv. boem ipv bloem)

•             verwarren ng - n (tong -> ton), ... De logopedist gaat na door onderzoek of er sprake is van een fonetische of fonologische problematiek en kan zo de juiste behandeling opstarten.


 Afwijkende mondgewoonten


 Logopedisten kunnen zich specialiseren in oromyofunctionele therapie.

Deze therapie is er op gericht om afwijkende mondgewoonten (zoals: langdurig duimzuigen, open mond ademen, vingerzuigen, verkeerde slik) af te leren en daardoor ook negatieve gevolgen te voorkomen of elimineren. Kinderen die een foutieve slik of een andere afwijkende mondgewoonte hebben, kunnen hier invloed van ondervinden op de tandenstand. Zo hebben veel van deze kinderen een open beet of gaan bepaalde klanken tussen de tanden articuleren. We zeggen dan dat ze 'slissen' of 'lispelen'.

 Het volgen van de oromyofunctionele therapie voorafgaand aan een orthodontische behandeling verkleint de kans op een herval en kan in vele gevallen zelfs de noodzaak aan orthodontie doen verdwijnen! De logopedist gaat dan gericht oefenen met het kind en werken aan de spierfuncties om een nieuw evenwicht te verkrijgen en een correcte slik wordt aangeleerd. Daarnaast wordt er gewerkt aan de spraakklanken die aandacht verdienen.

 Symptomen van afwijkende mondgewoonten kunnen zijn:

•             Het kind zit vaak met de mond open

•             Veel oor-en keelontstekingen

•             slissen of lispelen

•             open beet (tanden sluiten onvoldoende)