dyscalculie

logopedische praktijk

Adres:

Trapje-op logopedische praktijk

Doggenhoutstraat 22E

2520 Ranst

Telefoon

0494 82 41 52 (Nicky)

0470 39 16 19 (Jolien)

0478 78 83 24 (Isabeau)

0477 04 66 83 (Lore)

E-mail

info@trapje-op.be

nicky@trapje-op.be

jolien@trapje-op.be

isabeau@trapje-op.be

lore@trapje-op.be


Dyscalculie
Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het vlot/accuraat oproepen van rekenfeiten en/of het leren en vlot/accuraat toepassen van rekenprocedures. Ook ruimtelijk-visuele moeilijkheden komen voor.

Kenmerken kunnen zijn:

  • onvoldoende vlot oproepen van splitsingen en tafels
  • moeilijkheden met het nemen van tussenstappen bij hoofdrekenen
  • fouten in het uitvoeren van rekenprocedures en bewerkingen, verwarren van plus en min of maal en gedeeld door
  • motorisch onhandig bij het hanteren van instrumenten zoals een geodriehoek of meetlat
  • getalomkeringen (42 -> 24)
  • moeite met kloklezen,...

 

Niet ieder kind vertoont dezelfde kenmerken en deze lijst is zeker niet volledig.

Het is belangrijk een beeld te krijgen van de sterke en zwakke kanten van het kind.