dyslexie

logopedische praktijk

Adres:

Trapje-op logopedische praktijk

Doggenhoutstraat 22E

2520 Ranst

Telefoon

0494 82 41 52 (Nicky)

0470 39 16 19 (Jolien)

0478 78 83 24 (Isabeau)

0477 04 66 83 (Lore)

E-mail

info@trapje-op.be

nicky@trapje-op.be

jolien@trapje-op.be

isabeau@trapje-op.be

lore@trapje-op.be


Dyslexie
Wanneer er hardnekkige tekorten zijn op vlak van leessnelheid en/of accuratesse van het lezen spreken we van dyslexie.

Kinderen met dyslexie hebben vaak moeilijkheden met klanken aan de juiste letters koppelen. Ook kunnen verwarringen van klanken en letters die visueel en auditief op elkaar gelijken, voorkomen. 

Kenmerken kunnen zijn:

  • b/d, ie/ei, eu/ui, oe/uu, a/e, t/f, g/z verwarringen
  • hakken en plakken van woorden (geen directe woordherkenning)
  • letters weglaten/toevoegen
  • radend lezen om te compenseren,..


Er kunnen vele onderliggende moeilijkheden zijn bij lezen, aangezien lezen beroep doet op vele vaardigheden (visueel, auditief, talig). Er zijn enkele voorspellers zoals moeite met rijmen en het moeilijk leren van de kleuren op kleuterleeftijd.