Over ons

Wie zijn wij?


Het pand heeft een trap naar boven, wat me inspireerde tot de naam van de praktijk. Wij willen de kinderen en volwassenen bij ons een hand reiken om de trap van het lezen, schrijven, rekenen, spreken,.... die voor hen soms heel steil lijkt, samen te beklimmen. De trap is dan geen obstakel meer, maar een hulpmiddel om hogerop te geraken.

Mijn naam is Nicky Lehaen. Na het afstuderen in 2012 aan de Lessius Hogeschool (nu Thomas More) werkte ik een aantal jaren in een groepspraktijk bij Hilde Heuninck, een gekende naam voor het werken rond rekenmoeilijkheden. Van haar heb ik erg veel geleerd, en niet enkel wat het rekenen betreft.

In 2016 zette ik de stap naar een eigen praktijk. Het werken met kinderen is een prachtig geschenk en een enorme drijfveer om blijvend bij te scholen in alle domeinen van het leren en de taal. Bijblijven met de nieuwe ontwikkelingen in het veld vind ik enorm belangrijk. Enkele bijscholingen/specialisaties die ik volgde zijn: 

- Rekencoach aan Eureka

- Fonologische therapie volgens Hodson en Paden voor het behandelen van sterk onverstaanbare kinderen

- Typ10 typlessen 

- Prompt Cursus voor kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden

- Technisch lezen cursus,....

Ik ben Jolien Peeters. In juni 2017 studeerde ik af als logopediste aan Thomas More hogeschool Antwerpen. Tijdens mijn studies deed ik ervaring op met verschillende moeilijkheden, bij zowel kinderen als volwassenen. Door de verschillende stages werd duidelijk dat mijn passie ligt bij het werken met kinderen. Het behandelen  van leer-, taal en fonologische moeilijkheden bij kinderen is voor mij een enorme stimulans om geregeld extra vormingen te volgen en zo up-to-date te blijven met de recentste ontwikkelingen. Zo heb ik o.a. een cursus gevolgd voor het behandelen van onverstaanbare kleuters. Ik vind het erg fijn om vanuit de unieke talenten van ieder kind te vertrekken. We pakken telkens samen de moeilijkheden aan op een speelse manier zodat elk kind zich ten volle kan ontwikkelen.

Mijn naam is Lore Van Uffelen. In 2019 studeerde ik af als logopediste aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Ik deed ervaring op in verschillende settings en met verschillende doelgroepen van jong tot oud. Na mijn studies ging ik meteen als zelfstandige logopediste aan de slag bij Trapje Op.

Ik vind het belangrijk om in mijn therapie rekening te houden met het individu en zijn leefwereld, interesses en persoonlijke sterktes en zwaktes. Zo voorzie ik op maat van de specifieke persoon een passende behandeling, om zo trapje per trapje bij te dragen aan een goed herstel.

Ik koester een specifieke interesse voor verworven logopedische stoornissen. Door ervaring op te doen in de praktijk en ziekenhuizen, specialiseer ik me verder in deze materie. Patiënten kunnen bij mij terecht voor verworven spraak-, taal-, slik- en stemproblemen. Daarnaast begeleid ik ook jongeren en kinderen met oromyofunctionele problemen en articulatieproblemen.

Een goede persoonlijke en academische ontwikkeling draag ik hoog in het vaandel. Daarom blijf ik mezelf continu bijscholen. Zo volgde ik interessante vormingen en opleidingen waaronder: DIVA model bij spraakklankstoornissen (Thomas More, 2018), Respectvol communiceren met ouderen (Gompel&Svacina, 2020), basiscursus PROMPT (SIG VZW, 2021), MedSLP summit (2021), Stemtraject voor logopedisten (Voice Training Centre, 2021), Verdiepingstraject voor logopedisten (Voice Training Centre, 2021), Basiscursus OMFT – Logopedie en Tandheelkunde (KWEC, 2021). Ook volgde ik heel wat interessante webinars en mini-opleidingen rond verscheidene onderwerpen.

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor logopedisten (VVL) en de European Society for Swallowing Disorders (ESSD).

Mijn naam is Liene Pluymers. In juni 2021 studeerde ik af als logopediste aan Thomas More Antwerpen. Tijdens mijn studies deed ik ervaring op in een multidisciplinaire praktijk in het behandelen van leer-, taal en articulatiemoeilijkheden bij kinderen. Ook het werken met kinderen met autisme kwam aan bod tijdens mijn stage in het buitengewoon lager onderwijs.

Ik ben leergierig en gedreven om me blijvend te professionaliseren in alle domeinen van het leren en de taal. Met een enorm enthousiasme wil ik op een positieve manier bijdragen in de ontwikkeling van het kind. In de therapie vertrek ik steeds vanuit de unieke talenten van elk kind. Op die manier probeer ik kinderen zo goed mogelijk te helpen en begeleiden.