Over ons

logopedische praktijk

Adres:

Trapje-op logopedische praktijk

Doggenhoutstraat 22E

2520 Ranst

Telefoon

0494 82 41 52 (Nicky)

0470 39 16 19 (Jolien)

0478 78 83 24 (Isabeau)

0477 04 66 83 (Lore)

E-mail

info@trapje-op.be

nicky@trapje-op.be

jolien@trapje-op.be

isabeau@trapje-op.be

lore@trapje-op.be

Wie zijn wij?


Het pand heeft een trap naar boven, wat me inspireerde tot de naam van de praktijk. Ik wil de ons toevertrouwde kinderen een hand reiken om de trap van het lezen, schrijven, rekenen, spreken,....

die voor hen soms heel steil lijkt, samen te beklimmen. De trap is dan geen obstakel meer, maar een hulpmiddel om hogerop te geraken.

Mijn naam is Nicky Lehaen en ik studeerde Logopedie aan Lessius te Antwerpen (nu Thomas More). Na het afstuderen deed ik enkele jaren ervaring op in een groepspraktijk bij Hilde Heuninck, een gekende naam voor het werken rond rekenmoeilijkheden. In 2016 zette ik de stap naar een eigen praktijk. Het werken met kinderen is een prachtig geschenk en een enorme drijfveer om blijvend bij te scholen in alle domeinen van het leren.

Naast de regelmatige studiedagen zijn er ook enkele specialisaties die ik volgde:

- Rekencoach

- Fonologische therapie volgens Hodson en Paden voor sterk onverstaanbare kinderen

- Typ10 typlessen 

- Prompt Cursus voor kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden

- Stottercursus (ECSF)

- Technisch lezen cursus

- OMFT voor slikproblematiek met foutieve tandenstand tot gevolg

Ik ben Jolien Peeters. In juni 2017 studeerde ik af als logopediste aan Thomas More  hogeschool Antwerpen. Tijdens mijn studies deed ik ervaring op met verschillende moeilijkheden, bij zowel kinderen als volwassenen. Door de verschillende stages werd duidelijk dat mijn passie ligt bij het werken met kinderen. Het behandelen  van leer-, taal en fonologische moeilijkheden bij kinderen is voor mij een enorme stimulans om geregeld extra vormingen te volgen en zo up-to-date te blijven met de recentste ontwikkelingen.Zo heb ik o.a. een cursus gevolgd voor het behandelen van onverstaanbare kleuters. Ik vind het erg fijn om vanuit de unieke talenten van ieder kind te vertrekken. We pakken telkens samen de moeilijkheden aan op een speelse manier zodat elk kind zich ten volle kan ontwikkelen.

Mijn naam is Isabeau Nicolay, ik behaalde in 2015 het diploma Toegepaste Psychologie met als afstudeerrichting School- en Pedagogische Psychologie. Naast Psychologie is ook Logopedie één van mijn grote passies. Vandaar haalde ik in 2018 het diploma Logopedie aan Thomas More te Antwerpen.  Dankzij mijn stages als zorgcoördinator en psychologisch consulente in een CLB  heb ik ervaring opgedaan op vlak van diagnostiek, verslaggeving en het werken met kinderen. Tijdens mijn logopedische stages groeide mijn interesse voor het behandelen van leer-, spraak- en taalproblemen.  Met mijn aanstekelijk enthousiasme wil ik alle kinderen op een aangename en positieve manier helpen. Vandaar maak ik tijdens de therapie niet enkel gebruik van werkblaadjes. Alle oefeningen worden op speelse wijze aangebracht om zo de materie via een leuke weg in te oefenen.

Ik ben Lore Van Uffelen. In juni 2019 studeerde ik af als logopediste aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Tijdens de opleiding kreeg ik de kans om praktijkgericht aan de slag te gaan met verscheidene stoornissen, variërend van leerstoornissen tot taal- en spraakstoornissen. Ik deed ervaring op in verschillende settings en met verschillende doelgroepen van jong tot oud. Na mijn studies ging ik meteen aan de slag bij Trapje Op. Ik vind het belangrijk om in mijn therapie rekening te houden met het individuele kind en zijn leefwereld, interesses en persoonlijke sterktes en zwaktes. Zo probeer ik op maat van elk kind te behandelen en trapje per trapje bij te dragen aan een betere ontwikkeling.