Slikstoornissen

Dysfagie


Dysfagie, ook wel een slikstoornis genoemd, is een verworven stoornis waarbij het eten en drinken niet meer normaal verloopt. De patiënt heeft moeilijkheden met het veilig of efficiënt verplaatsen van voeding naar de maag. Dit kan een veiligheidsrisico inhouden of gevolgen hebben voor de nutritie van de patiënt.
Een slikprobleem kan optreden na een hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte of trauma), bij een chronische aandoening van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, Amyotrofische Laterale Sclerose enzovoort) of na bepaalde medische behandelingen (bijvoorbeeld een operatie in het hoofd-halsgebied, chemotherapie enzovoort).  


Zowel de neus-, keel-, en oorarts als de logopedist zullen een uitgebreid onderzoek uitvoeren. Daarna wordt er, in samenspraak met de patiënt en zijn of haar omgeving, een gepaste individuele behandeling uitgewerkt en opgestart. De logopedist zal bekijken welke oefeningen nuttig zijn om in te zetten tijdens de revalidatie. Daarnaast kan er gecompenseerd worden door aanpassingen te doen in de voeding, de houding en de wijze van aanbieding om het slikken veiliger en efficiënter te laten verlopen. 


Er is een terugbetaling voor logopedie vanuit de verplichte ziekteverzekering van uw ziekenfonds beschikbaar. Het is mogelijk om, gespreid over maximaal 2 jaar, 65 therapieën van 30 minuten op te nemen. De logopedist zal u alle nodige informatie omtrent de terugbetaling en de administratie bezorgen bij het eerste contact.