Rekenproblemen / dyscalculie


Rekenproblemen / Dyscalculie
Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het vlot/accuraat oproepen van rekenfeiten en/of het leren en vlot/accuraat toepassen van rekenprocedures. Ook ruimtelijk-visuele moeilijkheden komen voor. We kunnen pas spreken van dyscalculie als na een intensieve begeleiding van minstens 6 maanden onvoldoende evolutie merkbaar is/


Kenmerken kunnen zijn:


  • onvoldoende vlot oproepen van splitsingen en tafels
  • moeilijkheden met het nemen van tussenstappen bij hoofdrekenen
  • fouten in het uitvoeren van rekenprocedures en bewerkingen, verwarren van plus en min of maal en gedeeld door
  • motorisch onhandig bij het hanteren van instrumenten zoals een geodriehoek of meetlat
  • getalomkeringen (42 -> 24)
  • moeite met kloklezen,...

 

Niet ieder kind vertoont dezelfde kenmerken en deze lijst is zeker niet volledig.

Het is belangrijk een beeld te krijgen van de sterke en zwakke kanten van het kind.