Verworven spraakstoornissen

Dysartrie


Dysartrie is een verworven spraakstoornis die gekenmerkt wordt door een verminderde spraakverstaanbaarheid.

De werking van de spieren die betrokken zijn bij het spreken wordt verstoord door een neurologische aandoening (bijvoorbeeld door een beroerte, tumor of trauma). Moeilijkheden kunnen bijvoorbeeld voorkomen op vlak van ademhaling, stem en articulatie.

In combinatie met de dysartrie kan een aangezichtsverlamming optreden.


De logopedist zal een uitgebreid onderzoek uitvoeren. Daarna wordt er, in samenspraak met de patiënt en zijn of haar omgeving, een gepaste individuele behandeling uitgewerkt en opgestart. De logopedische therapie zal zich voornamelijk richten op het verbeteren van de spraakverstaanbaarheid. Als deze therapie onvoldoende blijkt om tot een aanvaardbare spraak te komen, zal de logopedist u gepaste hulpmiddelen aanreiken.


Er is een terugbetaling voor logopedie vanuit de verplichte ziekteverzekering van uw ziekenfonds beschikbaar. Het is mogelijk om, gespreid over maximaal 2 jaar, 176 therapieën van 30 minuten op te nemen. De logopedist zal u alle nodige informatie omtrent de terugbetaling en de administratie bezorgen bij het eerste contact.


Dysartrie kan ook voorkomen in het kader van chronische spraakstoornissen. Hierbij is er sprake van een verminderde spraakverstaanbaarheid bij een chronische aandoening in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de ziekte van Parkinson,  Multiple Sclerose, Amyotrofische Laterale Sclerose enzovoort.


Ook voor chronische spraakstoornissen is er een terugbetaling voor logopedie vanuit de verplichte ziekteverzekering van uw ziekenfonds beschikbaar. Het is mogelijk om, gespreid over 2 jaar, 520 therapieën van 30 minuten op te nemen. Daarna is de begeleiding per jaar verlengbaar met 260 therapieën. De logopedist zal u alle nodige informatie omtrent de terugbetaling en de administratie bezorgen bij het eerste contact.