Myofunctionele stoornissen

Myofunctionele stoornissen


Myofunctionele stoornissen, zijn afwijkende mondgewoonten die een negatieve invloed hebben op de gebitsontwikkeling, de gebitsstand en het spreken. Voorbeelden van afwijkende mondgewoonten zijn een infantiel slikpatroon, openmondgedrag, duimzuigen, nagelbijten enzovoort.


De logopedist zal een uitgebreid onderzoek uitvoeren. Daarna wordt er, in samenspraak met de patiënt en zijn of haar omgeving, een gepaste individuele behandeling uitgewerkt en opgestart. Deze behandeling heet oromyofunctionele therapie (OMFT). Het herstellen van het evenwicht in de mond- en aangezichtsspieren kan bijkomende interventies zoals orthodontie of articulatietraining voorkomen of ervoor zorgen dat de behaalde resultaten van de orthodontische behandeling niet negatief beïnvloed worden.


Er is een terugbetaling voor logopedie vanuit de verplichte ziekteverzekering van uw ziekenfonds beschikbaar. Het is mogelijk om, gespreid over maximaal 1 jaar, 20 therapieën van 30 minuten op te nemen. De logopedist zal u alle nodige informatie omtrent de terugbetaling en de administratie bezorgen bij het eerste contact.