Verworven taalstoornissen

Afasie


Afasie is een verworven taalstoornis. De problemen ontstaan door hersenschade (bijvoorbeeld door een beroerte of trauma) in de hersengebieden die verantwoordelijk zijn voor de taalfuncties. De persoon met afasie ondervindt moeilijkheden met het mondeling en/of schriftelijk begrijpen of uiten van taal. Voorbeelden van moeilijkheden die kunnen voorkomen zijn: woordvindingsmoeilijkheden, moeilijkheden met zinsbouw, problemen met begrijpen van opdrachten enzovoort. In combinatie met afasie kunnen er andere stoornissen voorkomen zoals verlammingen of cognitieve moeilijkheden.


Er bestaan verschillende soorten en ernstgraden van afasie. De logopedist zal een uitgebreid onderzoek uitvoeren. Daarna wordt er, in samenspraak met de patiënt en zijn of haar omgeving, een gepaste individuele behandeling uitgewerkt en opgestart. Afasie heeft een zeer grote invloed op het welbevinden van de patiënt en zijn of haar omgeving. Daarom zal de logopedist ook de nodige begeleiding verstrekken om in het dagelijkse leven de communicatie te bevorderen en te ondersteunen.


Er is een terugbetaling voor logopedie vanuit de verplichte ziekteverzekering van uw ziekenfonds beschikbaar. Het is mogelijk om, gespreid over maximaal 4 jaar, 288 therapieën van 30 minuten op te nemen. De logopedist zal u alle nodige informatie omtrent de terugbetaling en de administratie bezorgen bij het eerste contact.