Leerproblemen algemeen


LeerstoornissenWe spreken van een leerstoornis als er geen aantoonbare problemen zijn op vlak van intelligentie, gehoor, zicht of gedrag maar als er toch hardnekkige problemen zijn met lezen, schrijven en/of rekenen .


Met hardnekkig bedoelen we dat de problemen zich ook na 6 maanden intensieve therapie nog voordoen en de evolutie beneden de verwachting ligt. Extra zorg en ondersteuning op school biedt ook onvoldoende soelaas.


Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat erfelijke factoren een rol spelen, net als factoren in de prenatale ontwikkeling. 

De hersenen zijn een complexe structuur met vele verbindingen.

Een leerstoornis kan zich bij elk kind anders uiten, naargelang de onderliggende processen en/of structuren die verstoord zijn.

Dit betekent dat ook de hulp die we aanbieden aangepast moet worden aan het kind.


Vaak is er ook sprake van een samengaan van een leerstoornis met een ander probleem (aandacht, motoriek,..). 

Dit noemt men comorbiditeit.