Hoe logopedie opstarten?

Hoe logopedie opstarten?

De aanvraag voor logopedie omvat een hoop administratie.

We geven je al wat informatie mee om de aanvraag voor terugbetaling vlotter te laten verlopen.

In totaal moeten 5 documenten bezorgd worden aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit, maximum 60 dagen na het voorschrift van het onderzoek:


  1. Voorschrift van de huisdokter of specialist voor het opmaken van het logopedisch bilan (onderzoeksverslag). Gelieve dit mee te brengen wanneer u op onderzoek komt.
  2. Logopedisch bilan, gedateerd na het voorschrift van de arts. Dit bilan wordt door ons opgemaakt binnen de 14 dagen na het onderzoek.
  3. Voorschrift van de geneesheerspecialist voor het uitvoeren van de logopedische therapie. U gaat met ons bilan naar de specialist. Deze zal op basis van onsverslag het voorschrift voor de therapie uitschrijven.
  4. Aanvraagformulier logopedie (Dit document maakt de logopedist samen met u in orde ).
  5. Aanvraagformulier voor tussenkomst in de logopedie (Wordt eveneens door de logopediste in orde gebracht).


Wanneer u op onderzoek komt, brengt u naast het voorschrift voor het bilan ook best al het volgende mee:

  • 3 klevertjes van de mutualiteit (van het kind)
  • Resultaten van eventueel eerder onderzoek


Wanneer deze 5 documenten correct op de mutualiteit aankomen, en de achterstand op leergebied is voldoende, ontvangt u enkele weken (maximum 3 maanden) na het indienen thuis een goedkeuring van de mutualiteit. Op basis van deze gegevens kunnen wij de getuigschriften voor tussenkomst uitschrijven. Het is niet mogelijk om getuigschriften uit te schrijven zonder deze goedkeuring.


Vanaf 1 januari 2013 zijn behandelingen van 1 uur enkel nog toegestaan voor kinderen ouder dan 10 jaar. Kinderen onder de 10 jaar mogen per half uur komen, tot maximum 3 keer per week.