Lees-en spellingsmoeilijkheden / dyslexie


Lees- en spellingsmoeilijkheden / Dyslexie
Wanneer er hardnekkige tekorten zijn op vlak van leessnelheid en/of accuratesse van het lezen spreken we van dyslexie.

Kinderen met dyslexie hebben vaak moeilijkheden met klanken aan de juiste letters koppelen. Ook kunnen verwarringen van klanken en letters die visueel en auditief op elkaar gelijken, voorkomen. Om de diagnose dyslexie te kunnen stellen, moet didactische resistentie aangetoond worden. Dit wil zeggen dat er na minstens 6 maanden intensieve therapie onvoldoende vooruitgang is. 


Kenmerken kunnen zijn:

 • b/d, ie/ei, eu/ui, oe/uu, a/e, t/f, g/z verwarringen
 • hakken en plakken van woorden (geen directe woordherkenning)
 • letters weglaten/toevoegen
 • radend lezen om te compenseren,..


Er kunnen vele onderliggende moeilijkheden zijn bij lezen, aangezien lezen beroep doet op vele vaardigheden (visueel, auditief, talig). Er zijn enkele voorspellers zoals moeite met rijmen en het moeilijk leren van de kleuren op kleuterleeftijd. Ook spellingsmoeilijkheden worden sinds kort bij dyslexie gerekend. Vaak is er een combinatie van lees- en spellingsmoeilijkheden. Vroeger werden zuivere spellingsmoeilijkheden ook wel dysorthografie genoemd maar dit komt eerder zelden voor.

Hier spreken we over moeilijkheden met het automatiseren van de lettervormen en spellingsregels. 


Kenmerken van dysorthografie kunnen zijn:


 • r/z, s/z, f/v, k/h, m/n, eu/ui, uu/oe, ie/ei verwarringen
 • fouten tegen eind-d of -t (bv. gelt ipv geld, voedbal ipv voetbal)
 • fouten tegen verenkeling en verdubbeling (bv. boomen ipv bomen, stoken ipv stokken)
 • fouten tegen ch/gt (bv. zagt ipv zacht)
 • moeilijkheden met werkwoordspelling
 • moeite met onthoudwoorden (ei/ij en ou/au, leenwoorden uit andere talen bv. discotheek)
 • lettervolgorde wisselingen (bv. drop ipv dorp)