Stemstoornissen

Stemstoornissen


Stemstoornissen zijn stoornissen waarbij een patiënt niet kan voldoen aan de eisen die aan zijn of haar stem worden gesteld. Veelvoorkomende klachten zijn stemvermoeidheid, heesheid, beperkt stemvolume enzovoort. Stemproblemen kunnen een gedragsmatige of een organische oorzaak hebben.


Zowel de neus-, keel-, en oorarts als de logopedist zullen een uitgebreid onderzoek uitvoeren. Daarna wordt er, in samenspraak met de patiënt en zijn of haar omgeving, een gepaste individuele behandeling uitgewerkt en opgestart. Hierbij zal gewerkt worden op het aanleren van juiste stem- en spreektechnieken, maar ook op het aanleren van een goede stemhygiëne en het afbouwen van schadelijke gewoonten en stemmisbruiken.


Er is een terugbetaling voor logopedie vanuit de verplichte ziekteverzekering van uw ziekenfonds beschikbaar. Het is mogelijk om, gespreid over maximaal 2 jaar, 80 therapieën van 30 minuten op te nemen. De logopedist zal u alle nodige informatie omtrent de terugbetaling en de administratie bezorgen bij het eerste contact.